24 Feb 2009

ขอบคุณสำหรับข้อความเล็กๆ เพียงไม่กี่บรรทัดที่ส่งให้ ณ วันนั้น

และข้อความที่ฉันส่งกลับไป…

การสื่อสารกันด้วยตัวอักษรเพียงไม่กี่ตัว แต่จริงใจ

ณ วันนี้…

ฉันยังอ่านข้อความนั้นและยิ้ม…

หวังว่าเธอจะยิ้มเช่นกัน

24 Feb 2010

^_^

Comment

Comment:

Tweet